Rejuvenation

Vandaag de dag zijn rejuvenation/resurfacing behandelingen niet meer weg te denken. Vanuit de consument komt hier meer vraag naar, waar steeds meer praktijken op inspringen. Waar in het verleden vooral de volledig ablatieve lasers werden toegepast, zien we tegenwoordig dat de gefractioneerde laserbehandeling een vogelvlucht heeft genomen. Dit onder andere door de lange downtime en de mogelijkheid van grote complicaties die voorheen gezien werden met de full ablative laserbehandelingen.
Diverse toepassingen zijn dan tegenwoordig ook mogelijk, te denken aan invasieve behandelingen zoals (gefractioneerde) ablatieve lasers en minder invasieve lasers, de non-ablatieve behandelmogelijkheden. In deze golflengten zit veel diversiteit, wat een grote impact heeft op de mate van effectiviteit en dus de tevredenheid van uw cliënten.

Rejuvenation, oftewel huidverjonging is in principe een ruim begrip, maar wat hier vooral onder wordt verstaan is de behandeling van lijntjes en rimpels, grove(re) huidstructuur, verslapping, littekens, grove porien en oppervlakkige huidafwijkingen. Ook pigmentvlekken zijn een steeds groter wordende klacht.
Wanneer het doel van de behandeling huidverjonging is, dan is hiervoor het chromofoor water van belang. De golflengten dienen dan ook geabsorbeerd te worden door water. Alleen dan kan er gesproken worden over rejuvenation.
Tijdens de behandeling wordt er selectief en gecontroleerd schade toegebracht aan één of meerdere huidlagen. Er ontstaat warmte in de huid, waardoor deze wordt gestimuleerd tot nieuwe aanmaak van collageen en elastine. Afhankelijk van de golflengte die wordt gebruikt, spreken we van coagulatie van het weefsel, vaporisatie of carbonisatie. De huidstructuur wordt fijner, egaler en lijntjes en rimpels verbeteren aanzienlijk. Bovendien verstrakt de huid. Waardoor deze jonger oogt én voelt.

Onder de ablatieve lasers valt de: Co2 laser 10.600 nm en de Er:YAG laser 2940 nm. Waar je bij een Co2 laser relatief weinig ablatie, maar veel coagulatie vindt, spreken we bij de Er:YAG over relatief veel ablatie en weinig coagulatie. De Er:Glass laser 1540 nm en de 1440 nm zijn de meestgebruikte golflengten binnen de non-ablatieve lasers.
Voor een milde huidverjongingsbehandeling, waarbij het gaat om verfijning van lijntjes, (milde) acnelittekens, grove poriën en verfrissing van de huid, biedt een zeer korte puls van de Nd:YAG laser uitkomst. Hierbij dient de puls korter te zijn dan 1ms en moet er sprake zijn van voldoende energie om de huid te verwarmen. Deze warmte zal het collageen doen stimuleren.
Wanneer we spreken van een nog kortere puls(duur), dan bevinden we ons in de nano- of zelfs picoseconden range. De zogeheten q-switched en picoseconden lasers. Ook deze lasers zijn zeer geschikt voor rejuvenation. Deze golflengten zijn echter minder geschikt voor de behandeling van de meer verouderde huid. Hierbij te denken aan verslapping en diepe rimpels.

Om een goede afweging te maken tussen de golflengten en wat past in uw praktijk, is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de verschillen en wat dit kan betekenen voor uw cliënten.
Ablatieve lasers zijn effectiever dan non-ablatieve lasers voor de verbetering van grove structuren enn rimpelvorming, echter geven deze meer schade en dus een langere downtime. Een non-ablatieve laser geeft daarentegen meer collageenstimulatie wat weer zeer geschikt is voor bijvoorbeeld de verslapte huid en icepicks (acnelittekens). Het beste resultaat wordt behaald bij de combinatie van beide golflengten. Hiervoor zijn verschillende opties mogelijk.

Bovenstaande golflengten, met uitzondering van de q-switched en picoseconden lasers, werken op basis van een photo-thermisch effect. Op basis van deze warmteontwikkeling spreek je bij non-ablatieve lasers, over coagulatie van het weefsel. Er ontstaat een temperatuurstijging <100 graden. Bij ablatieve lasers is er tevens sprake van coagulatie, echter in mindere vorm. Bij de Co2 laser is er ten opzichte van een Erbium YAG laser een grotere mate van coagulatie. Om die reden zie je tijdens de behandeling met een Co2 laser weinig tot geen bloedingen. Wat wel het geval kan zijn bij een Er:YAG laser. Daarnaast spreek je bij deze laatste twee lasers, vooral over vaporisatie, het verdampen van weefsel en carbonisatie, oftewel verkooling. Hierbij gaat het dan ook temperaturen tussen de 100-300 graden.

Waar in het verleden veelal de full-ablative laserbehandelingen werden toegepast, hebben we de afgelopen jaren de mogelijkheid om gefractioneerd te werken, sterk zien toenemen. Fractioneel houdt in dat er diverse minicule schadekolommen gemaakt worden. Hierbij wordt dus een deel van de huid intact gelaten. Dit heeft als grote voordeel dat de kans op bijwerkingen/complicaties worden verkleind. Bovendien wordt de downtime hierdoor sterk verminderd. Echter dient hierbij wel rekening gehouden te worden met de mate van instellingen. Te denken aan pulsduur, fluence, aantal watt, stacks, passes en de dichtheid van het aantal schadekolommen.

De pulsduur is de tijd waarin een bepaalde hoeveel energie wordt gegeven. Zoals hierboven aangegeven, spreken we van ms/ns/ps. Waar je bij miliseconden lasers te maken hebt met een photo-thermisch effect spreek je bij nano- en picoseconden over photo-akoestische effecten. Hierbij werk je niet op basis van directe warmte-ontwikkeling, maar creëer je een explosie in de cel. De laatste twee worden veelal gebruikt voor de verwijdering van tatoeages. Hierbij zijn de picoseconden lasers het nieuwst en meest innovatief op dit gebied.
Meer en meer wordt gezien dat deze lasers ook voor huidverjonging worden ingezet. Een fractioneel (extra) handstuk is hier voor nodig. Door gefractioneerd kleine explosies te maken, wordt nieuwe celregeneratie gestimuleerd met als voordeel dat collageen en elastine wordt aangemaakt.
Een andere manier van rejuvenation met een picoseconden laser, is het creeeren van kleine liob’s, laser-induced breakdowns. Hierbij worden kleine openingen in de epidermis gemaakt, zonder deze te openen, waarbij een soort shockgolfjes worden afgegeven naar de diepere lagen. Het inflammatieproces wat hierop volgt, zorgt voor celactivatie en stimulatie van collageen en elastine.
Bij non-ablatieve en ablatieve lasers is de pulsduur dermate van belang, aangezien de mate van collageenstimulatie hiervan afhangt. Hoe langer de pulsduur, hoe langer je de huid aan het verwarmen en hoe meer de collageenproductie zal toenemen.

Wanneer je te maken hebt met een fractionele behandeling, dien je rekening te houden met de density (dichtheid) en het aantal passes. Dit bepaald namelijk de hoeveelheid schadekolommen. Hoe hoger de dichtheid en hoe meer passes, des te intensiever de behandeling.
Je fluence, aantal joule per cm2 en het aantal stacks, is bepalend voor je penetratiediepte

Verschil in effect in het weefsel bij ablatieve en non-ablatieve lasers:
Ablatief: Absorptie in water – Temperatuurstijging >100 graden – Vaporisatie – Verhoogde druk – Lokale microexplosies
Non-ablatief: Absorptie in water – Temperatuurstijging <100 graden – Coagulatie – Denaturatie eiwitten – Micro-necrotische zone.

Afhankelijk van de gekozen golflengte en het systeem, krijgt de behandelaar te maken met een scanner of een lens. Bij fractionele Co2 lasers komt een scanner. Afhankelijk van de uitgebreidheid van het systeem, is het type scanner zeer divers in te stellen. Hierbij te denken aan het soort patroon wat wordt gescand, diverstiteit en de grootte van de vormen, snelheid en density. Met een lens daarentegen, krijgt de behandelaar te maken met een vast patroon. Met een lens, non-ablatieve lasers, kan snel gewerkt worden, echter kan qua instellingen weinig gevarieerd worden. Hierbij is het alleen mogelijk de pulsduur en de fluence in te stellen.

Om tot de juiste klinische besluitvorming te komen, dient een goede afweging gemaakt te worden:

  • Type golflengte: non-ablatief / ablatief
  • Fractioneel / non-fractioneel
  • Pulsduur / Fluence
  • Denstity (dichtheid)
  • Aantal passes
  • Wel/niet stacken

Het klinisch endpoint bij non-ablatieve behandelingen dient roodheid en oedeem te zijn. En bij ablatieve lasers zijn wit/bruin/gelige verkleuringen, erytheem en eventueel puntbloedingen en carbonisatie wenselijke effecten.

Een effectieve behandeling heeft alles te maken met de kwaliteit van de laser, het in staat zijn om klinisch te redeneren en hier juist naar te handelen. Echter speelt de juiste patiëntenselectie hierbij ook een grote rol. Ieder mens staat anders in het leven en is in meer of mindere mate bezig met een gezonde leefstijl. Daarbij heeft eenieder zijn/haar eigen vermogen tot herstel. Wat inhoudt dat ieder mens anders op de behandeling kan reageren. Hier dient dan ook rekening mee gehouden te worden.

Wilt u meer informatie ontvangen?